top of page
Minimalist Circle Bold Shadow Text Badge Logo.png
    Jean-Baptiste silk painting of a parrotfish

CHỨC VỤ: Cá vẹt màu cam có vạch xanh
KÍCH THƯỚC: 12 "x 15"
VỪA: lụa vẽ tay
DÒNG: 150 
GIÁ BÁN:  1500 đô la Mỹ

Bức tranh này là một phần của một loạt nhiều tác phẩm gốc. Jean-Baptiste sẽ tạo ra nhiều hơn một phiên bản của họa tiết này, mỗi phiên bản được vẽ tay riêng biệt bằng cách sử dụng kháng nước gốc và vẽ tay bằng cọ lông ngựa Sumi để phủ một lớp sơn lụa bột màu lỏng gốc nước lên 10mm lụa Habotai 100%. Không có hai bức nào giống nhau, làm cho mỗi bức tranh là một bản gốc, có độ bền nhẹ và chống nước. Tất cả các bức tranh đều đi kèm với giấy chứng nhận xác thực có chữ ký tay và ghi ngày tháng.

Bởi vì Jean-Baptiste vẽ tay mỗi bức tranh như chúng được mua từ bộ truyện, anh ấy sẽ cần bảy ngày để tạo ra tác phẩm hoàn chỉnh.

 

Nghệ thuật được bán cuộn không khung bên trong một  ống gửi thư kín. Chi phi vận chuyển la miên phi. 

bottom of page