top of page

Năm 2003 tại  yêu cầu của  Chính phủ của  Saint Lucia tôi đã có  vinh dự và đặc ân gặp gỡ  United  Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, gửi tặng ông ấy một trong những bức tranh lụa gốc của tôi. Các  tác phẩm có tựa đề "Saint Lucian Parrot". 

Bill Clinton  with an original Jean-Baptiste painting
Bill Clinton with Jean-Baptiste
Jean-Baptiste Silk Painting of a  parrot
Invitation for dinner  with Bill Clinton
bottom of page