top of page
Minimalist Circle Bold Shadow Text Badge Logo.png
Jean-Baptiste Silk Painting of coconuts

TIÊU ĐỀ: Cụm dừa - 1996

KÍCH THƯỚC: 42 "x 42"

VỪA: lụa vẽ tay

NGUYÊN BẢN:  có một không hai  

 

Bức tranh này là một của một loại được ủy quyền. Tôi đã vẽ tay chống nước và vẽ tay bằng cọ lông cừu Sumi để phủ sơn lụa bột màu lỏng gốc nước lên lụa Habotai 10mm, 100%.

 

 

ĂN CẮP

 

bottom of page