top of page

Năm 2001, tôi gặp Nhà vô địch quyền anh hạng nặng George Foreman khi đang thi đấu  chuyến bay  từ New York đến Saint Lucia. Tôi đã mời anh ấy đến Saint Lucia của tôi  phòng thu  anh ấy ở đâu  đã yêu  với mảnh  có tiêu đề "Seahorse II".

George Foreman with Jean-Baptiste
Jean-Baptiste original silk painting of a seahorse
bottom of page