top of page

Năm 1998 tại  yêu cầu của  Chính phủ của  Saint Lucia tôi đã có  vinh dự và đặc ân gặp gỡ  Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, để tặng ông ấy một trong những bức tranh lụa gốc của tôi. Các  tác phẩm được đặt tên là "Caribbean Gold".

Jean-Baptiste meeting Nelson Mandela
Jean-Baptiste meeting Nelson Mandela
Jean-Baptiste silk painting of  mahi mahi
Letter from Nelson Mandela
bottom of page