top of page

Năm 2003, tôi gặp Mat Pellis, một trợ lý chuyên nghiệp chơi gôn tại Câu lạc bộ Đồng quê Latrobe ở Pennsylvania. Anh ta  đã đi nghỉ  ở Saint Lucia    đến triển lãm nghệ thuật của tôi  tại Sandals LaToc ở Saint Lucia. Anh ấy thích  công việc của tôi  rất nhiều và sắp xếp một  trình bày một tác phẩm gốc cho chơi gôn  nhà vô địch Arnold Palmer

Robert Palmer  holding an original Jean-Baptiste
bottom of page