top of page
Minimalist Circle Bold Shadow Text Badge Logo.png
Jean-Baptiste Silk Painting of an orchid

Bức tranh này là một phần của một loạt nhiều tác phẩm gốc.  tôi sẽ  tạo ra các phiên bản của khái niệm này, từng được vẽ tay riêng biệt bằng cách sử dụng kháng nước gốc và vẽ tay bằng cọ lông cừu Sumi để áp dụng sơn lụa bột màu lỏng gốc nước lên  10mm 100% lụa Habotai. Không có hai bức nào giống nhau, làm cho mỗi bức tranh là một bản gốc, có độ bền nhẹ và chống nước.  Tất cả các bức tranh đều có chữ ký tay và  chứng chỉ xác thực ngày tháng.

 

 

TIÊU ĐỀ: PASSION ORCHID
KÍCH THƯỚC:   25 ”X 20”

BIÊN TẬP :   75 TAY - SƠN GỐC

 

Đầu vào của bạn trong các lựa chọn màu sắc được hoan nghênh. Nghệ thuật được bán cuộn không khung bên trong một  ống gửi thư kín.

 

bottom of page